Vedoucí akce: B. Šamánek mobil 723118525

Přihlášeni:

K1 - Satke,Němcová,Bergmann B., Dziadková Z., Bergmann O., Matějíček, Matějíčková, Dziadek, Dorničák, Vítek, Bernát, Sobotka,     Bergmannová

C1 - Rygel, Režňák, Němcová, Dziadková, Matějíčková, Bergmannová

C2 - Rygel/Veselý, Hořínek/Režňák

Doprava: klubové Vivaro +soukromá vozidla Satke,Rygel, Režňák, -  Němcová?

Sraz ve čtvrtek ve 12,00 hod. na loděnici. Odjezd z loděnice ve 13:00 hod.

Noclehy v ubytovně na posteli: Němcová,Dziadková,Matějíčková, Bergmannová, Dziadek, Sobotka,Matějíček, Bergmann B., Satke, Šamánek, Bergmann O., Bernát,  - Vítek + Dorničák karimatka a spacák

Ostatní si zajistí ubytování individuálně.

Stravování z vlastních zásob, restaurace na závodišti, restaurace Globus.

Předpokládaný návrat v neděli kolem 20:00 hod.

Připomínky k nominaci nejpozději do  čtvrtka 30.7.2020 na mobil vedoucího akce