Výbor klubu v souladu se stanovami svolává na STŘEDU 19.6.2018 v 18,30 hod. do klubovny loděnice na Veslařské 175 Valnou hromadu s následujícím programem: 

1. Zahájení

2. Volba pracovního předsednictva a zapisovatele

3. Volba mandátové a návrhové komise

4. Výroční zpráva a zpráva předsedy

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva kontrolní komise

7. Diskuse

8. Schválení členských příspěvků na rok 2018

9. Usnesení

10. Závěr

Po schůzi může pokračovat volná zábava.

Za výbor klubu zve Šamánek Bohuslav - předseda