Vedoucí akce: Šamánek B. mobil 723118525

Nominovaní: K1 Satke, Matějíček,Bergmann B+O,Němcová, Dziadková

                 C1 Rygel, Němcová, Dziadková

                 C2 Rygel- Veselý, Hořínek-Režňák?

Ubytovaní zajištěno: Satke, Matějíček, Bergmann O,Bergmann B.,Němcová, Dziadková,Rygel, Šamánek, Němec, Košík, Ivánek, Košíková, Satková M.

Doprava: Vivaro, Renault, Rygel vlastní

Odjezd: ve čtvrtek ve 14:00 hod.

Případné omluvenky nebo připomínky k nominaci nejpozději do 10.4.2019