Statutární město Brno podporuje klub v  roce 2019 těmito dotacemi:

Podpora vrcholového sportu ve výši 150.000,- Kč

Dotace na provoz a činnost ve výši 100.000,- Kč

Dotace na talentovanou mládež 12.400,- Kč

                                                       Dotace na mládež 35.000,- Kč