Statutární město Brno podporuje klub v  roce 2019 těmito dotacemi:

Podpora vrcholového sportu ve výši 150.000,- Kč

Dotace na provoz a činnost ve výši 100.000,- Kč

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2019 jsou: